[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/yht22.jpg","title":"H\u0131zl\u0131 tren Erzincan’a gidecek","entry_date":"\u015eubat 24, 2013 - 5:33:09","haber_content":"

Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''Bu sene Erzincan-Sivas aras\u0131n\u0131 da ihale ediyoruz. H\u0131zl\u0131 trenimiz Erzincan'a da gidecek. Art\u0131k h\u0131zl\u0131 tren yap\u0131l\u0131nca Erzincan-Ankara aras\u0131 2,5 saat, \u0130stanbul-Erzincan aras\u0131 7 saate inmi\u015f olacak. 7 saatte ver elini Erzincan'' dedi. <\/p>

Sinan Erdem Kapal\u0131 Spor Salonu'nda düzenlenen Erzincan'\u0131n 95. Kurtulu\u015f Y\u0131ldönümü \u015eenlikleri'ne kat\u0131lan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''Dünyada ülkeler krizden krizden krize ko\u015farken, Türkiye krizler bir yana, dört nala yoluna devam etti. Türkiye'nin her taraf\u0131n\u0131 bölünmü\u015f yollarla donatt\u0131k. Yollar\u0131 böldük, milleti birle\u015ftirdik. Yollar\u0131 böldük, hayatlar\u0131 birle\u015ftirdik. 50 y\u0131ld\u0131r devam eden Türkiye'nin, Türk insan\u0131n\u0131n h\u0131zl\u0131 tren sevdas\u0131n\u0131 gerçe\u011fe dönü\u015ftürdük. Bugün art\u0131k h\u0131zl\u0131 tren Ankara'dan Eski\u015fehir'e, Ankara'dan Konya'ya ve bu y\u0131l sonu da Ankara'dan \u0130stanbul'a gidecek. Ankara-\u0130zmir devam ediyor. Ankara-Sivas devam ediyor. Bu sene Erzincan-Sivas aras\u0131n\u0131 da ihale ediyoruz'' diye konu\u015ftu. <\/p>

Hem\u015fehrilerine, h\u0131zl\u0131 trenin Erzincan'a da gidece\u011fini müjdeleyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''Art\u0131k h\u0131zl\u0131 tren yap\u0131l\u0131nca Erzincan-Ankara aras\u0131 2,5 saat, Ankara-\u0130stanbul ve \u0130stanbul-Erzincan aras\u0131 7 saate inmi\u015f olacak. 7 saatte ver elini Erzincan. Art\u0131k haftasonlar\u0131 da Erzincan'a gidip, orada vakit geçirip, tekrar Ankara'ya, \u0130stanbul'a, Konya'ya, \u0130zmir'e, Eski\u015fehir'e gidebileceksiniz'' ifadelerini kulland\u0131. <\/p>

Havayollar\u0131n\u0131n halk\u0131n genelinin kullan\u0131m\u0131na aç\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirten Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''Havayolunu halk\u0131n yolu yapaca\u011f\u0131z dedik. Ülkemizin her yerine havalimanlar\u0131n\u0131 birer birer hizmete açt\u0131k. 8 milyon vatanda\u015f\u0131m\u0131z uçakla seyahat edebilirken, bugün hamdolsun 65 milyon vatanda\u015f\u0131m\u0131z uça\u011fa biniyor, uçakla seyahat ediyor. \u0130\u015fte havayolunun halk\u0131n yolu olmas\u0131 böyle bir \u015fey. Bugün Erzincan'a, \u0130stanbul Sabiha Gökçen'den, \u0130stanbul Atatürk Havaliman\u0131'ndan, Ankara'dan, \u0130zmir'den uçak seferleri var. De\u011ferli hem\u015fehrilerim; Erzincan'\u0131n 217 bin nüfusu var. Bir y\u0131lda uça\u011fa binen hem\u015fehrimizin say\u0131s\u0131 230 bini buldu. Erzincan'\u0131n nüfusunun da üzerinde uçakla seyahat eden var'' \u015feklinde konu\u015ftu. <\/p>

Erzincan'\u0131n 2003'te do\u011falgaz\u0131, üniversitesi, çevre yolu, Sivas'a ve Erzurum'a bölünmü\u015f otoyolu olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''\u015eimdi var. Sansa deresini 12 yerden F\u0131rat'a gem vurarak, 21 köprüyle, viyadükle geçerek Erzincan'\u0131 Erzurum'a, Erzincan'\u0131 Sivas'a kom\u015fu kap\u0131s\u0131 yapt\u0131k'' dedi. <\/p>

Köro\u011flu deresinin dik yamaçlar\u0131 a\u015f\u0131larak Erzincan-Refahiye-Sivas aras\u0131n\u0131 tamamen bölünmü\u015f yol haline getirildi\u011fini söyleyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ''Bugün Erzincan'\u0131m\u0131zda aç\u0131k kalp ameliyatlar\u0131 bile yap\u0131labilen bir üniversite hastanesi var. Art\u0131k hem\u015fehrilerimiz Sivas yollar\u0131nda, Erzurum yollar\u0131nda hayatlar\u0131n\u0131 kaybetmiyor. Erzincan'da 11 profesörün liderli\u011finde en zor ameliyatlar bile yap\u0131labilir hale geldi'' dedi. <\/p>

Erzincan'a yak\u0131n zamanda birçok önemli yat\u0131r\u0131m\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkat çeken Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u015funlar\u0131 kaydetti: <\/p>

''Daha dün Ergan Da\u011f\u0131 Kayak Tesisleri'nde müsabakalar yap\u0131ld\u0131, uluslararas\u0131 yar\u0131\u015fmalar yap\u0131ld\u0131. Erzincan'a da Ergan Kayak Merkezi'ni biz kazand\u0131rd\u0131k. Erzincan Üniversitesi Kampüsü'nün hemen kar\u015f\u0131s\u0131nda 1000 ö\u011frenci kapasiteli bir Polis Meslek Yüksekokulu yükseliyor. Bitti\u011finde 1000 polis aday\u0131 orada yeti\u015fecek. Bunu da Erzincan'\u0131m\u0131za kazand\u0131rd\u0131k. <\/p>

Toplu Konut \u0130daresi'nin (TOK\u0130) de Erzincan'\u0131n birçok ilçesinde 5.600 yeni konutu yaparak vatanda\u015flara teslim ettik. Sizin evlad\u0131n\u0131z, sizin içinizden birini bu göreve lay\u0131k gördünüz. Ba\u015fbakan\u0131m Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan da bize güvendi ve bize Türkiye'nin ula\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131 emanet etti. Onun emanetini, sizin güveninizi bo\u015f ç\u0131karacak hiçbir i\u015fin içinde olmad\u0131m. Hep sizler için çal\u0131\u015ft\u0131m. Çal\u0131\u015fmaya da devam edece\u011fim.'' <\/p>

Program, Bakan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan halk oyunlar\u0131 gösterileriyle devam etti.<\/p>","haber_excerpt":"Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, T\u00fcrkiye'nin h\u0131zl\u0131 tren hedefinin ger\u00e7e\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.","prev_link":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/erzincan-kadin-kollarindan-ketem-ziyareti\/1874","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/erzincan-teskilatindan-genel-merkeze-ziyaret\/1364\/24","haber_url":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/erzincan-teskilatindan-genel-merkeze-ziyaret\/1364"}]