[{"haber_photo":"","title":"Erzincan Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Semineri","entry_date":"May\u0131s 17, 2013 - 10:28:49","haber_content":"

Konferansa Ankara Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Derne\u011fi \u0130leti\u015fim Sorumlusu Ufuk Ba\u015fer, Dr. Bu\u011fra Buyrukçu, Ak Parti Erzincan \u0130l Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Nermin Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve te\u015fkilat\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra çok say\u0131da davetli kat\u0131ld\u0131.

Konferansta aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Nermin Y\u0131ld\u0131r\u0131m, kad\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na önem verilmesi gerekti\u011fini dile getirerek \u015funlar\u0131 söyledi;

''Kad\u0131n\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, toplumsal geli\u015fmenin ön ko\u015fuludur. Bu konuda yap\u0131lmas\u0131 gereken en önemli faaliyetlerden biri kad\u0131nlar\u0131m\u0131za, kaliteli ve sürekli bir sa\u011fl\u0131k hizmetinin verilmesi, di\u011feri de kad\u0131nlar\u0131m\u0131z\u0131n bu konuda e\u011fitilmesidir."

Ba\u015fkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n konu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Dr. Bu\u011fra Buyrukçu, rahim a\u011fz\u0131 kanseri, meme kanseri, adet sanc\u0131lar\u0131,kist,miyom ve özellikle k\u0131s\u0131rl\u0131k hakk\u0131nda bilgiler verdi. Soru ve cevap bölümünün ard\u0131ndan program sona erdi.

Anneler Günü dolay\u0131s\u0131yla kat\u0131l\u0131mc\u0131lara çiçek ve çikolata ikram edilerek Anneler Günü kutland\u0131.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Genel Merkez Kad\u0131n Kollar\u0131 Halkla \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n destekleri ile Ak Parti Erzincan Kad\u0131n Kollar\u0131 ve Ankara Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Derne\u011fi ortakla\u015fa Kad\u0131n Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Konferans\u0131 d\u00fczenledi.","prev_link":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/erzincanda-munazara-yarismasi\/1774","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/erzincan-kadin-kollarindan-ketem-ziyareti\/1874\/24","haber_url":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/erzincan-kadin-kollarindan-ketem-ziyareti\/1874"}]