[{"haber_photo":"","title":"Erzincan Kad\u0131n Kollar\u0131‘ndan KETEM ziyareti","entry_date":"Nisan 22, 2013 - 4:36:17","haber_content":"

KETEM’de çal\u0131\u015fan yetkililer, Ba\u015fkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve ekibine çal\u0131\u015fmalar\u0131 hakk\u0131nda bilgi verdi. KETEM’in 30 ya\u015f üstü kad\u0131nlarda erke te\u015fhis için önemi anlat\u0131ld\u0131. Te\u015fkilattaki kad\u0131nlar da bu konudaki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 dile getirip nas\u0131l bir yol izlemeleri gerekti\u011fi konusunda yetkililere sorular sordular, muayene oldular.<\/p>

Ba\u015fkan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bu konunun bütün mahallelerde anlat\u0131lmas\u0131, halk\u0131n bilgilendirilmesi, KETEM’e yönlendirilmesi için çal\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 aç\u0131klad\u0131.<\/p>

Ziyaret sonunda AK Parti Erzincan \u0130l Kad\u0131n Kollar\u0131 Te\u015fkilat\u0131, KETEM'de çal\u0131\u015fan doktor ve hem\u015firelere, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolay\u0131 te\u015fekkür etti.<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Erzincan \u0130l Kad\u0131n Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Nermin Y\u0131ld\u0131r\u0131m, y\u00f6netim kurulu \u00fcyeleri ve mahalle temsilcileri, 1-7 Nisan Kanser Haftas\u0131 nedeniyle KETEM (Kanser Erken Te\u015fhis-Tarama E\u011fitim Merkezi) \u2018i ziyaret ettiler.","prev_link":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/erzincan-kadin-sagligi-semineri\/1857","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/hizli-tren-erzincana-gidecek\/1213\/24","haber_url":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/hizli-tren-erzincana-gidecek\/1213"}]