[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/esnafziyaret.jpg","title":"AK Partiden Esnaf Ziyaretleri Devam Ediyor","entry_date":"Mart 04, 2014 - 12:38:00","haber_content":"

Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi Erzincan \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Burhan \u00c7ak\u0131r, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Fikret \u015eireci, Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Cemalettin Ba\u015fsoy, \u0130l ve \u0130l\u00e7e Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri ve partililer yerel se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na esnaf gezileri ile devam ediyor. \u0130\u015fyerlerini tek tek dola\u015farak ziyaret eden \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Burhan \u00c7ak\u0131r, Merkez \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Fikret \u015eireci, Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Cemalettin Ba\u015fsoy, \u0130l ve \u0130l\u00e7e Y\u00f6netim Kurulu \u00fcyeleri ve partililer, esnaflara bol kazan\u00e7lar temennisinde bulundu. AK Parti kadrolar\u0131n\u0131n se\u00e7imden se\u00e7ime de\u011fil her zaman esnaf ve sanatkarlar\u0131n yan\u0131nda olduklar\u0131n\u0131 belirten \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Burhan \u00c7ak\u0131r; \u201c12 y\u0131ll\u0131k AK Parti iktidar\u0131nda her zaman vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda yer ald\u0131k. Milletimizin ve esnaf\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131nda se\u00e7imden se\u00e7ime de\u011fil her zaman olduk. AK Parti kadrolar\u0131n\u0131n di\u011fer siyasi partilerden fark\u0131m\u0131z hizmet dedik. Say\u0131n Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z Recep Tayyip Erdo\u011fan liderli\u011finde Cumhuriyet tarihi boyunca yap\u0131lmayan hizmetler yap\u0131ld\u0131. \u00dclkemizde b\u00fcy\u00fck de\u011fi\u015fim ve geli\u015fime imza at\u0131ld\u0131. Erzincan bu de\u011fi\u015fim ve geli\u015fimden \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr nasibini ald\u0131 ve almaya devam edecektir. Ziyaretlerimizde esnaflar\u0131m\u0131z ve halk\u0131m\u0131z AK Parti kadrolar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 ve hizmetlerini takdirle kar\u015f\u0131l\u0131yor. \u201c dedi.<\/p>

H\u0130ZMET BELED\u0130YEC\u0130L\u0130\u011e\u0130 ANLAYI\u015eINI S\u00dcRD\u00dcRECE\u011e\u0130Z<\/p>

<\/p>

Her gittikleri yerde her \u00e7ald\u0131klar\u0131 kap\u0131larda g\u00fcler y\u00fczle kar\u015f\u0131land\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen AK Parti Erzincan Belediye Ba\u015fkan Aday\u0131 Cemalettin Ba\u015fsoy ise; \u201cHem\u015fehrilerimiz her gitti\u011fimiz yerde bizi ba\u011f\u0131rlar\u0131na bas\u0131yorlar. Erzincan\u0131m\u0131z i\u00e7in AK Kadrolar olarak \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k ve \u00e7ok i\u015f yapt\u0131k. Bundan sonra da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za ve hizmetlerimize devam edece\u011fiz.\u201d dedi. G\u00f6reve geldiklerinde hizmet belediyecili\u011fi anlay\u0131\u015f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcreceklerini belirten Ba\u015fsoy; \u201cErzincan\u2019n\u0131n 12 y\u0131lda nereden nereye geldi\u011fini herkes g\u00f6r\u00fcyor. AK Parti \u0130ktidar\u0131 ve AK Belediyeler ne s\u00f6z verdiyse yapt\u0131. 30 Mart\u2019ta yeni bir d\u00f6nem daha ba\u015fl\u0131yor. Yeni projelerimiz ve yapacaklar\u0131m\u0131z var. Erzincan\u2019\u0131 ekonomisi, e\u011fitimi, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, ula\u015f\u0131m\u0131 ve her y\u00f6n\u00fc ile b\u00fcy\u00fctmeye ve geli\u015ftirmeye devam edece\u011fiz.\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.<\/p>","haber_excerpt":"","prev_link":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-ekrem-erdem-erzincanda\/15397","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/musiad-erzincan-subesinden-ak-parti-il-baskani-cakira-ziyaret\/15199\/24","haber_url":"http://www.akpartierzincan.org.tr\/tr\/haber\/musiad-erzincan-subesinden-ak-parti-il-baskani-cakira-ziyaret\/15199"}]