Son 14 yılda Erzincan’a 941 Milyon TL destek verdik

Son 14 yılda Erzincan’a 941 Milyon TL destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Erzincan’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 783 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Erzincan’a yaptığı 158 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 941 Milyon TL’ye ulaştırdık.

Kredi Destekleri Ve Hibeler

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 220 adet iş için 105 Milyon TL kredi, 53 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 158 Milyon TL tahsis edilmiştir.

Devam eden işler

Şehircilik sektöründe 3 adet, içme suyu sektöründe 3 adet, atık su sektöründe 2 adet ve diğer altyapı sektöründe 2 adet olmak üzere sözleşme bedeli 11 Milyon TL olan toplam 10 adet iş devam etmektedir.      

Tamamladığımız işler

Harita sektöründe 14 adet, içme suyu sektöründe 13 adet,  imar planı sektöründe 13 adet, atık su sektöründe 11 adet ve üstyapı sektöründe 3 adet olmak üzere 51 Milyon TL maliyetli toplam 54 adet iş bitirilmiştir.      

Genel bütçeden ayrılan paylar 

İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 783 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra  666 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.