Esnaf ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve Sanatkârlarımız

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

- 2012-2016 Yılları Ahilik Kutlamaları gerçekleştirilmiştir.

- 2014 yılı içerisinde oda seçimlerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilmiştir.

Ahilik kültür ve felsefesini yaşatıyoruz

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

2012-2016 yıllarında 4 defa Ahilik Haftası kutlamaları yapılmıştır.

 
   

Hedefimiz; ülkemizi dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri yapmak

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

- 2012 ve 2016 yılları arasında 43 adet işletmeye cokey numarası verilmiştir.

- 2012 ve 2016 yılları arasında Şirket Genel Kuruluna Bakanlık Temsilcisi

Görevlendirmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Tarladan sofraya ticarette güven sağlandı

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

- İl Hal Hakem heyeti kuruldu.

Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaret ve Elektronik iletiler kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında toplam 350 adet şikayet alınmıştır.

Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alıyoruz

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

- Özellikle lise düzeyindeki okullarımızda 2016 yılında “ Tüketici Haftası” boyunca “Bilinçlendirme”  çalışması yapılmıştır.

Piyasa gözetimi ve denetiminde “güvensiz ürüne sıfır tolerans”

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

- Ürün güvenliği ile ilgili denetimler, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü Denetmenleri tarafından yapılmaktadır

- Müdürlüğümüzce, 6502 sayılı Kanun Kapsamında; fiyat etiketi ve Garanti Belgesi denetimleri yapılmakta olup; 2013-2016 yılları arasında 15 işletme ve 255 ürün denetleme ,11 aykırı ürün ve 2.552,00 TL para cezası uygulanmıştır.

Tüketici şikayetlerini ulusal ve uluslararası alanda çözüyoruz

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde

2013 ve 2016 yılları arasında Hakem Heyetimize yapılan başvurular

 

ERZİNCAN İLİ

İLÇELER

Yıllar

Başvuru

Lehine

Aleyhine

Başvuru

Lehine

Aleyhine

2012

 1.533

355

105

 61

55

6

2013

2.649

2.171

177

106

92

14

2014

10.525

7.368

211

2.819

2.553

23

2015

3.875

4.529

227

1.305

1.319

111

2016

1.864

2.593

478

474

330

74

Toplam

20.446

17.016

1.198

4.765

4.349

228

Kooperatiflere yönelik faaliyetlerimiz

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

- 1 adet kooperatifin  kuruluşuna izin verilmiştir.

- Bakanlığımızca kuruluşuna izin verilen ilimiz genelindeki kooperatiflerin genel kurulları dönemi içerisinde yaptırılmıştır.