Erzincan’da sanayi siciline kayıtlı firma sayısı

Erzincan’da sanayi siciline kayıtlı firma sayısı

2002   5

2016   401

Toplam Yatırım: 83.488.556TL

Toplam İstihdam: 1.216 Kişi

OSB

Erzincan ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 348 Ha büyüklüğünde 1 adet OSB (Erzincan Merkez OSB) projesi tamamlanmış olup, bu proje için 2016 yılı fiyatlarıyla 45.140.975 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında herhangi bir OSB projesi bulunmayıp, mevcut OSB’deki yatırımlar artış göstermiştir. Bu OSB projesinde 2002 yılına kadar üretime geçen parsel sayısı 14 iken, 2003-2016 yılları arasında 51 adet parselde daha üretime geçilmiştir.

2002 yılına kadar 74 kişi istihdam edilirken, 2016 yılı itibariyle toplam 1.216 kişi istihdam edilmektedir.

SS

Erzincan ilinde Bakanlığımız kredi desteği ile 2002 yılı sonuna kadar 223 adet işyerinden oluşan 3 adet SS (Merkez, Merkez(Marangozlar), Refahiye SS ) projesi tamamlanmış olup, bu projeler için 2016 yılı fiyatlarıyla 31.689.931 TL kredi kullandırılmıştır.

2003-2015 yılları arasında ise 150 işyerinden oluşan 2 adet SS (Merkez(İmalatçılar), Üzümlü SS) projesi tamamlanmıştır.  Bu projeler için 2016 yılı fiyatları ile 6.648.650 TL kredi kullandırılmıştır.

Teknolojiye yatırım geleceğe yatırım

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programının  (Teknoyatırım) öncelikli hedefi; ülkemizde teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesidir.

Bu hedef doğrultusunda; öncelikli teknoloji (Yüksek, orta-yüksek) alanlarında Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün ticarileştirmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere geleceğe dönük Ar-Ge kültürünün benimsetilmesi amaçlanmaktadır.

Teknoyatırım Programı, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda 29 Nisan 2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Yönetmeliği’ kapsamında yürütülen bir programdır.

Erzincan ilinden bugüne kadar, Teknoyatırım Programı için 1 proje başvurusu yapılmış ve bu proje için sözleşme imzalanmış olup, Bakanlık bu projeye 1.953.584 TL tutarında destek verilmesini uygun görmüştür.

TÜBİTAK

Bilim ve teknoloji projelerini ve bilim insanlarını destekliyoruz

TÜBİTAK Erzincan iline akademik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 1 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Erzincan ilinde özel sektöre yönelik destekler kapsamında 2002-2016 döneminde 2016 yılı sabit fiyatlarıyla toplam 0,15 milyon TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Erzincan ilinde bilim insanı destekleri kapsamında 2002-2016 döneminde toplamda 816.984 TL destek sağlamıştır.

TÜBİTAK Erzincan ilinde bilim ve toplum faaliyetlerine 2007-2016 döneminde (2016 yılı sabit fiyatlarıyla) toplamda 428.661 TL destek sağlamıştır.

KOSGEB

Kobilerimize tam destek sağlıyoruz

Hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda, 2003-2016 yılları arasında Erzincan'da 1.182 KOBİ ve girişimciye;

8,7 Milyon TL tutarında destek sağlandı ve
15,6 Milyon TL tutarında kredi hacmi oluştu.

Erzincan iline ait KOSGEB veri kayıtları

2003-2016 yılları arasında Erzincan'da 461 işletmeye 16 Milyon TL kredi hacmi oluşturuldu ve 1,8 Milyon TL’lik kısmı KOSGEB tarafından karşılandı.

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Kapsamında Verilen Destekler için Yıllara Göre İşletme Sayısı ve Destek Miktarları;

2010 yılında 2 işletmeye 11.331 TL

2011 yılında 37 işletmeye 264.149 TL

2012 yılında 50 işletmeye 707.023 TL

2013 yılında 95 işletmeye 954.868 TL

2014 yılında 139 işletmeye 1.204.786 TL

2015 yılında 160 işletmeye 1.440.688 TL

2016 yılında 140 işletmeye 1.601.853 TL