Erzincan’a son 14 yılda 144 Milyon TL Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Erzincan’a son 14 yılda 144 Milyon TL Çevre ve Şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

Çevre ve Şehircilik yatırım harcamalarının son 2 yılda değişimi

Çevreyi koruyoruz, atıkları değerlendiriyoruz

3 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma,
1 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım,
1 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım,
2 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım,
1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma tesisini şehre kazandırdık.

Atık suları arıtıyoruz

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Erzincan’da 2003 yılında yalnızca 1 adet olan atık su arıtma tesisini 5’e çıkardık. İl genelinde 133,445 kişiye atıksu arıtma hizmeti verilmektedir.

Erzincan’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 1

2016 5

Altyapıyı geliştiriyoruz, çevre kirliliğini bitiriyoruz

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Erzincan için yaklaşık 15 milyon TL ödenek ayırdık. Erzincan ilinde ayrıca AB çevre proje destekleri kapsamında yaklaşık 124 milyon TL tutarında yatırım yaptık.

Bu dönemde Erzincan’daki belediyelere 33 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

Temiz hava, sağlıklı yaşam

Erzincan ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Erzurum Temiz Hava Merkezi’ne bağlı Erzincan ilinde Erzincan ve Erzincan-Trafik olmak üzere 2 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk. Erzincan İlinde son iki yılda kükürtdioksit emisyonlarında %38, partikül madde emisyonlarında ise %3 azalma sağladık.

Kimlikli şehirler, güvenli yaşam, kentsel dönüşüm

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

Bu kapsamda;

Erzincan İlinde 3 adet Bakanlar Kurulu Kararı ile Merkez İlçesinde 2 adet, Üzümlü İlçesinde 3 adet alan “Riskli Alan” ilan edildi. Riskli alanların toplam büyüklüğü 100,3 hektar, toplam nüfusu 2.439, toplam bina sayısı 699, toplam birim sayısı yaklaşık 746’dır.

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Erzincan İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacak.

Ayrıca; 403 adet binada, 805 adet birimin (bağımsız bölümün) risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 259 adet bina yıkılmıştır.

Erzincan İline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2,3 milyon TL kaynak ayırdık.