Erzincan iline aile ve sosyal politikalar yardımları kapsamında 0,39 Milyar TL yatırım yaptık

Erzincan iline aile ve sosyal politikalar yardımları kapsamında 0,39 Milyar TL yatırım yaptık

Etkin, verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla sosyal yardım ve hizmetler alanındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde birleştirdik. Bu sayede kadınları, çocukları, yoksulları, şehitleri, gazileri, yaşlıları ve engellileri kapsayan çalışmaları bütüncül bir bakış açısı ile gerçekleştiriyoruz.

Mazlumların yardımına koşuyoruz

Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hayat sürüdürebilmesi için yeni ve kapsayıcı sosyal yardım ve sosyal destek programlarını hayata geçirdik. Engelli ve yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programlarını uygulamaya koyduk.

Eşi vefat eden ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 1.154 kadına, iki ayda bir olmak üzere 500 TL maaş bağladık.
Askerlerimizin gözü arkada kalmasın diye muhtaç durumda bulunan  163 asker ailesine (evli ise eşine, bekâr ise annesine) askerlik süresince 250 TL maaş bağladık. Toplam 1.119.000TL yardım yaptık.

Yardıma muhtaçları unutmadık

2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık Sigortası uygulamasını başlattık. Bu kapsamda 2016 yılı Eylül ayı itibariyle Erzincan’da 18.146 kişinin primini ödedik.
2016 yılı Eylül ayı itibariyle 11.168 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.
Gıda, eğitim, sağlık, şartlı nakit transferi ile proje desteklerini içine alan sosyal yardımlar kapsamında 2016 Eylül ayı itibariyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan 386.051.906 TL yardım yaptık.
2005 yılında evde bakım yardımını başlatarak engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım attık. Evde bakım yardımı için 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 2.051 vatandaşa  111,07 Milyon TL kaynak aktardık.
Doğum Yardımı kapsamında 2016 yılı Eylül ayı itibariyle 3.897 anneye    1,65 milyon TL yardım yaptık.
Muhtaç Asker Çocuğu yardımı kapsamında   10 kişiye    6 bin TL yardım yaptık.
Anne veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç çocuklara verilen Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında   90 kişiye    0,10 Milyon TL yardım ulaştırdık.
2.516 yaşlımıza 23.498.703 TL,  267 engelli ve engelli yakınımıza  3.983.121  TL yardım yaptık. (2002 yılında aylık 24 TL olan 2022 maaşını 2016 yılında yaşlılar için aylık 217,48 TL’ ye, engelliler için 489,88 TL’ ye yükselttik.)

Engelleri birlikte aşıyoruz

14 yıllık iktidarımız döneminde engelli vatandaşlarımızın haklarını güvence altına alacak anayasa değişiklikleri yaptık. Kamuda iş imkanı sağlamak, sınav merkezlerini engellere uygun hale getirmek, sosyal bakım ve rehabilitasyon merkezleri kurmak gibi köklü değişikliklere imza attık.

Engellilerin toplumsal hayata etkin olarak katılmasını sağlamak amacıyla engellilerin istihdamını artırdık.

Erzincan’da 2.624 vatandaşımız engelli kimlik kartı aldı. 2.051 engelli evde bakım hizmetinden yararlanıyor.    1  Yatılı Engelli Bakım Merkezinde   54 kişiye,    1 Umutevinde    6 kişiye hizmet sunuyoruz.

Dünyaya örnek olduk: Engelli memur seçme sınavı

20102 yılında engelli vatandaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Engelli Memur Seçme Sınavı’nı hayata geçirdik.

Sınav, sorularının hazırlanmasından, sürenin belirlenmesine, sınav salonlarının dizaynına kadar adayların engel gruplarına özel tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımız sınav merkezlerimize özel araçlarla ulaştırılıyor, rahat koşullarda sınava girebilmeleri için azami özen gösteriliyor.

Engelli evde bakım hizmetleri için kullanılan yıllık ödenek

Engelli Evde Bakım Hizmetleri için ihtiyaç sahiplerine 2003-2016 yıllarında toplam 111.074.459 TL kaynak aktardık.

Engelli evde bakım hizmetlerinden yararlanan kişi sayısı

2002   0                     

2007   167               

2016   2.051

Çocuklarımızı aile sıcaklığına kavuşturduk

Yetiştirme yurdundan ziyade aile yanında bakım modelini tercih ettik. Evden uzaklaşan çocukların ailelerin yanıan dönmesini sağladık. Ailesiyle yaşayıp himayeye muhtaç olan çocukların bakımını üstlendik. Koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırdık.

Aile yanında bakımın mümkün olmadığı durumlarda ise yuva ve yurtlarda gerçekleştirilen hizmet dönüşümü ile toplu bakım yerine her çocuğa özel bakım ve koruma hizmeti veren çocuk evlerini yaygınlaştırdık.

2002 yılında hiç çocuk evi yokken 2016 yılında 3 Çocuk Evi’nde 13 çocuğa sıcak ev ortamında hizmet veriyoruz. Ayrıca  434 çocuk korunma kararı alınmadan ailesinin yanında bakılıyor.

2016 itibari ile Erzincan’da  24 çocuk 19 koruyucu ailenin yanında bakılıyor.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuklara 2003-2016 yılları arasında    0,67 milyon TL yardım yaptık.

Emanetiniz emanetimizdir: Şehit yakınları ve gazilerimizi unutmadık

Şehit yakınlarınan tanınan istihdam hakkını birden ikiye çıkardık. Bu hakkı kullanabilecekler arasına şehidimizin eşi, çocuğu ve kardeşinin yanı sıra anne ve babasını da ekledik.
Terör olayları sebebiyle sakatlanan veya hayatını kaybeden kamu görevlilerini Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alarak mağduriyetlerini giderdik.
Şehit olan er ve erbaşların anne ve babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartını kaldırdık.
Vazife Malullerinin aylıklarında derece/kademe ilerlemesi yaparak aylıklarını artırdık.
Vazife ve Harp Malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir istihdam hakkı sağladık.

Kadına şiddete geçit yok

Ülkemizdeki kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, toplumsal yaşamın tüm alanlarında kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadınlara akrşı her türlü ayrımcılığın önelenmesi için politikalar üretmek, stratejiler geliştirmek, tüm paydaşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamakamacıyla özel önlemler aldık.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı ile yasal düzenlemeler, farkındalık yaratma ve zihinsel dönüşüm, kadının güçlendirilmesi ve koruyucu hizmet sunumu, sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurum/kuruluşlar arası işbirliği olmak üzere 5 temel alanda iyileştirmeler hedefliyoruz.

Bu kapsamda Erzincan’da   1 Kadın Konukevinde   53 kadın ve  45  çocuğa hizmet veriyoruz.  1 Şiddet Önleme İzleme Merkezimizde şu ana kadar  299 kadın ve  19 çocuğa hizmet verdik.

Tesis yatırımları devam ediyor

Sosyal Hizmet yatırımları kapsamında Erzincan ilimize 2003-2016 tarihleri arasında  13,63 Milyon TL’lik yatırım tamamlanmıştır.

Dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yaptık

2016 yılı Eylül ayı itibariyle vatandaşlarımıza  256 sosyal konut teslim ettik.