Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Erzincan ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Erzincan ilinde toplam 199 projeye yaklaşık 46,4 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 76 projeye yaklaşık 2,3 milyon avro’luk destek aktardık.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 41 projeye yaklaşık 5,4 milyon avro hibe desteği sağladık.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında 12,8 milyon avro bütçeli Erzincan Su ve Atık su Projesini hayata geçirdik.
Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordinasyonu yapılan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında Erzincan, Erzurum ve Kars illerinde yürütülen Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru Projesini hayata geçirdik.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Erzincan ilindeki 78 projeye yaklaşık 25,7 milyon avro hibe desteği sağladık.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 2 projeye yaklaşık 48 bin avro destek sağladık.

Yerel düzeyde yeni uygulamalar başlattık

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Erzincan Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu 2010 yılında hizmete girdi.

Erzincan Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2012-2013 yıllarında Avrupa Birliğine katılım sürecinde gerçekleştirilen projelerin tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla uygulamış olduğu Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi kapsamında desteklenen pilot iller arasında yer aldı.